GTM-N6WH7DFD GTM-N6WH7DFD
top of page

Vi har optimal fokus på bærekraft og lever etter kravene i

MiljøSmart©

Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på største alvor.

Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en bedrift som har fokus på miljø i alle ledd i verdikjeden og tilbyr miljøvennlige løsninger i alle våre oppdrag. 


Last ned vårt styringsdokument "MiljøSmart" her!
 

Visjon

Vår visjon når det gjelder bærekraftig praksis er å være en leder innenfor dette området. Selskapet har et sterkt engasjement for å drive virksomheten på en ansvarlig måte og å implementere bærekraftige løsninger i alle aspekter av vår drift.

 

Vi ønsker å være en foregangs-bedrift som tar ansvar for å redusere miljøpåvirkningen og bidra til en mer bærekraftig fremtid

MiljøSmart-konseptet er en viktig del av vår bærekraftsstrategi. Det bidrar til å fremme en mer miljøvennlig drift og ansvarlig ressursbruk i alle aspekter av vår virksomhet. 

 

Gjennom MiljøSmart-konseptet har vi klare mål og flere tiltak som gjennomføres for å redusere vårt miljøavtrykk 

Styrets miljømål

Styret ønsker å være en ledestjerne innenfor miljø og bærekraftig praksis. Styret jobber aktivt med å sette ambisiøse mål, følge opp resultatene og rapportere om selskapets miljøprestasjoner.

Ved å være opptatt av miljø og strategisk utvikling innen miljø, viser styret sitt engasjement for å ta ansvar for miljøet og bidra til en mer bærekraftig fremtid. 

Styret har klar målsetting om at selskapet skal:

               -Bruke Grønt Punkt

               -Være et Miljøfyrtårn

               -Drive etter MiljøSmart ©

 Styret har følgende konkrete mål:

          -Bidra til redusert fotavtrykk

          -Bidra til redusert klimapåvirkning

          -Øke bruk av fornybar energi

          -Øke bidrag til resirkulering

          -Bidra til redusert karbon-avtrykk

          -Økt forståelse og engasjement for miljøet

bottom of page